സമ്പന്നർ അഴിഞ്ഞാടുന്ന ചൂതാട്ട നഗരം 🇲🇴 Visiting the World’s Gambling Capital – Macauസമ്പന്നർ അഴിഞ്ഞാടുന്ന ചൂതാട്ട നഗരം 🇲🇴 Visiting the World’s Gambling Capital – Macau #techtraveleat #macau #travelvlog

Airalo എന്ന സിം എടുക്കുന്നതിനായി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് Signup ചെയ്യുമ്പോൾ SUJITH4285 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 3 ഡോളർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. Download Airalo:

Get US$3 off your first eSIM data pack from Airalo. Use code SUJITH4285 when you sign up or apply it at checkout.

Contact Saheer Bhai on Instagram:

00:00 Intro
01:18 Grand Lisboa
05:56 Lukfuk Jewellery
07:57 Senado Square
09:25 Portuguese Church
15:26 Museum
20:06 Bus ride in Macau
21:02 Macau Tower
29:52 Shopping area & Casino
32:12 Food Court
33:58 Night Visuals
34:44 Conclusion

For business enquiries: admin@techtraveleat.com

**** Follow us on ****
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:

34 thoughts on “സമ്പന്നർ അഴിഞ്ഞാടുന്ന ചൂതാട്ട നഗരം 🇲🇴 Visiting the World’s Gambling Capital – Macau”

  1. ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടന്റെ പോളണ്ടിനെ തൊട്ട് കളിക്കരുത്, ഇപ്പൊ സുജിത് ബ്രൊ.. Japan തൊട്ട് കളിക്കരുത്…😂😂😂

  2. സുജിത്ത് ബൈക്ക് ചെറിയൊരു ആട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട…😂

  3. 5:29 ..it's Japanese culture brother….we should respect them..for their ..sincerity, honesty and calm behaviour..athanu avare different aakunathu…ellam foods um sweet alla .avide. You should have tried .udon.ramen noodles…athu thanne different varieties undu .pinne mochi etc ..avide kanamara matsuri (penis festival)ennu paranja oru festival undu .athoke .aa samaythu poi Kanda ..valare..engaging aanu ..pinne seki .avide ..Japanese katana undakunna village aanu..athoke miss aayi .hope u consider and explore them next time..

  4. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰അടിപൊളി 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Comments are closed.